APLIKACIJA KLUB PLUS

14.07.2023


Aplikacija za pametne telefone sa Android operativnim sistemom dostupna je na Google Play platformi.
Instalacijom ove aplikacije i njenom registracijom dobijate mogućnost potpunog uvida i kontrole korištenja kao i ostalih pogodnosti koje one omogućuje.