NAFTA I NAFTNI DERIVATI


Osnovna grana djelovanja ČAVKUNOVIĆ-BP doo kompanije je promet nafte i naftnih derivata, na veliko i malo.

Naše primarno ciljano tržište je područje Unsko-sanskog kantona, gdje smo u posljednjih 25 godina širili i razvijali, osim naše osnovne djelatnosti, i ime koje je danas na ovom području sinonim za garanciju Europskog kvaliteta goriva i dobre cijene.

U cilju kontinuiteta vlastitog poslovanja i praćenja potreba tržišta Unsko-sanskog kantona izgradili smo vlastiti naftni terminal od 1.000 tona, koji nam omogućava ažurnu i brzu veleprodajnu isporuku, ali i potrebne zalihe za nesmetan rad. 

U našem transportnom sektoru raspolažemo sa cisternama za tzv. "bijelu", nafta i benzin, i "crnu" robu tj. bitumen i mazut za dostavu svih vrsta naftnih derivata i rasutih tereta.

Danas u oblasti prodaje na malo imamo 10 benzinskih pumpi na području Unsko-sanskog kantona. 

Od 22.6.2015 godine u rad smo pustili i benzinsku pumpu u ulici Plješevička bb, na Garavicama.