TRANSPORT NAFTNIH DERIVAU okviru kompanije razvili smo odjel transporta nafte i naftnih derivata, kao i rasutih materijala za svoje portrebe ali isto tako i za potrebe naših poslovnih partnera.
Moderne prikolice sa potpuno usaglašenim euro normama, tegljačima i sa EURO 6 certifikatom i zadnje ali i najvažnije, obučenim rukovaocima-vozačima tegljača koji su spremni izvršiti  sve postavljene zadatke.
Prvi u regionu vaš Čavkunović BP.

POGLEDAJTE VIDEO