Klub +

Program lojalnosti "KLUB PLUS"

Od 2015. godine kompanija ?avkunovic- BP d.o.o. je u cilju što ve?e podrške svojim vjernim kupcima, otpo?eo sa programom lojalnosti KLUB PLUS.
Prvobitna ideja je bila da se kroz ovu vrstu usluge promovišu posebne usluge samo za ?lanove Kluba i one su bile ograni?ene na popust za gorivo od 0,05 KM za litru goriva, te popust u našim express restoranima.

Nakon 2018. godine kada je došlo do promjene u pravilima korištenja u 2023. godini smo u potpunosti redizajnirali Klub Plus i prilagodili ga trenutnom stanju na tržištu kao i mogu?nostima kompanije.
Novina je aplikacija za mobilne telefone sa Android OS koja u potpunosti zamjenjuje fizi?ku karticu Klub Plus i daje mnogo više mogu?nosti kontrole i uvida u stanje na kartici.

O novim Pravilima i uslovima korištenja pogledajte link ispod.