Neopozivo izjavljujem da sam saglasan sa prikupljanjem i daljnjom obradom mojih ličnih podataka ustupljenih kompaniji Čavkunović-BP d.o.o. kao korisniku, dobrovoljno, isključivo i jedino za potrebe potencijalnog kontaktiranja od strane kompanije u cilju zapošljavanja.