Struktura zaposlenih
Direktor uprave 
Nedžad Čavkunović
Email: nedzad@cavkunovic.ba 

Naftni sektor i maloprodaja
Alen Šašinović
e-mail: alen.sasinovic
@cavkunovic.ba

Računovodstvo
Alma Mujnović
e-mail: alma.mujnovic@cavkunovic.ba

Pravna služba
Elvis Hajrulahović
e-mail: elvis.hajrulahovic@cavkunovic.ba

IT sektor
Sanel Harbaš
e-mail: sanel.harbas@cavkunovic.ba

Ugostiteljstvo

Fatma Čavkunović
e-mail: fatma@cavkunovic.ba

Logistika
Sanel Alagic
e-mail: sanel.alagic@cavkunovic.ba