energy +


energy +®  jer naša robna marka sa kojom želimo da ponudimo idealan omjer kvaliteta i cijene za naše kupce. Iz tog razloga energy +® artikle za nas proizvode odabrani i renomirani proizvo?a?i iz Bosne i Hercegovine u oblastima srodnim našoj osnovnoj djelatnosti i našoj osnovnoj ponudi na koju su naši kupci ve? navikli.

 

U ponudi pod našom robnom markom energy +® imamo:

 

  1.  energy +® diesel
  2.  energy +® pelet
  3.  energy +® sredstvo za ?iš?enje vjetrobranskog stakla

 

Uvjerite se u kvalitet artikala energy +® samo na benzinskim pumpama ?AVKUNOVI?-BP doo.

 

energy +® pellet,

100% bukva, je proizvod namijenjen ku?noj upotrebi i za njegovo korištenje nije potrebna nikakva obuka. Pakovan je u prakti?na pakiranja po 15kg (± 2%). Preporu?ujemo upotrebu u testiranom i odobrenom sistemu grijanja u skladu sa uputstvima proizvo?a?a istih ili u skadu sa normama nacionalnih regulativa.

Prednosti grijanja na pelet su:

·         Efikasnost

·         Ekonomi?nost

·         Ušteda, i

·         Prakti?nost.

Prema toplinskim vrijednostima 2 kg drvenog peleta zamjenjuje cca 1 litru ulja za loženje ili 1,85 kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog plina.  Svojim svojstvom pelet spada u obnovljive izvore energije i kod izgaranja ne proizvodi stakleni?ke plinove kao izvor topline, te se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvena biomasa, peleti znatno manje one?iš?uju zrak i okoliš, jer imaju manje od dozvoljenih grani?nih vrijednosti emisija CO, Nox i prašine.

 

energy +® teku?ina za vjetrobransko staklo

Sredstvo za ?iš?enje vjetrobranskog stakla. Omogu?ava besprijekornu ?isto?u i održavanje vjetrobranskog stakla na automobilima u ljetnim i zimskim uvjetima sa blagim mirisom zelene jabuke.

Pouzdano uklanja prljavštine i masno?e, koje se nakupe tokom vožnje, za sobom ne ostavljaju  mrlje.

energy +® teku?ina za vjetrobransko staklo je dostupan u dvije varijante i to:

1.      Ljetna varijanta, za vožnju u uvjetima ljeta i blage hladno?e sa ta?kom mržnjenja na -5°C

2.      Zimska varijanta, za hladno vrijeme i zimske uvjete vožnje i ta?kom mržnjenja na -30°C.